31 mar. 2011

Motiu número 4

Perquè només si ens votes l’autonomia personal i la vida independent i accessibles als ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

- Dissenyarem i executarem un Pla de formació en vida independent adreçat als i les professionals d’atenció primària.
- Implantarem la figura de l’assistent personal que garanteixi el projecte de vida independent de cada persona.
- Incentivarem la utilització de les noves tecnologies com a mitjà per aconseguir una vida més autònoma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario