Què és ECOM i què fa?

ecom és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física i orgànica.

La seva missió és defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física i treballar per la millora de la seva qualitat de vida.

Així mateix és un interlocutor legítim i una entitat de referència per al desenvolupament de polítiques socials que afavoreixen la plena integració social de les persones amb discapacitat física i orgànica, amb un equip dotat d'un alt grau de qualificació professional i una oferta de serveis i recursos que cobreixin les necessitats de les entitats i persones del col·lectiu. Alhora vol arribar a ser també una entitat de certificació pel que fa a estructures, serveis, empreses i administracions i alhora dinamitzadora de noves referències i paradigmes que promoguin entorns inclusius i universitaris que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. 

+ informació:  www.ecom.cat