28 mar. 2011

Motiu número 1

Perquè només si ens votes podrem influir en les polítiques municipals i aconseguir una ciutat més justa i equitativa amb les persones amb discapacitat.

- Treballarem sempre tenint en compte la diversitat dins de la discapacitat i les necessitats de la persona amb discapacitat durant totes les etapes de la seva vida.
- Fomentarem el diàleg constructiu entre tots els representants, per fer de l’IMD un òrgan veritablement eficaç.
- Treballarem de forma transversal amb totes les àrees municipals per garantir la plena execució de drets i benestar de les persones amb discapacitat.
- Impulsarem projectes innovadors.
- Aconseguirem un canvi de visió vers la discapacitat: la vida independent, l’autodeterminació i totes aquelles capacitats i riquesa que el col∙lectiu també aporta a la societat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario