Què és el IMD i el seu Consell Rector?

Què és l'Institut Municipal de persones amb Discapacitat (IMD) ?

L'IMD és un organisme de l'Ajuntament de Barcelona que impulsa polítiques i actuacions perquè les persones amb qualsevol tipus de discapacitat puguin desenvolupar els seus projectes vitals d'una manera autònoma, en igualtat de condicions, i amb respecte a la diversitat.

L'IMD és l'espai primordial de participació ciutadana de les persones amb discapacitat. Aquesta participació es concreta de la següent forma:

- Òrgans de govern: Consell Rector i Comissió Executiva, i
- Comissions de participació

Què és el Consell Rector de l'IMD ?

El Consell Rector està compost per vint persones, la meitat de les quals són representants de les persones amb discapacitat de Barcelona (deu en total).
Aquestes representants són escollits per la població amb discapacitat de la ciutat, mitjançant l'elecció directe per votació cada cuatre anys.

En el cas de la discapacitat física, els votants poden escollir fins un total de 5 representants per a aquest Consell Rector de l'IMD.

Des del proper 24 de febrer fins al 25 de març, la població amb discapacitat de Barcelona podrà efectuar el seu vot a través de correu postal.
I el dissabte 2 d'abril es duran a terme les eleccions presencials a la seu de l'Institut.


Què son les comissions de participació de l'IMD?

Aquestes comissions són espais oberts a les associacions de persones amb discapacitat de la ciutat. 
El seu objectiu és debatre qüestions, recollir suggeriments i propostes, així com fer el seguiment d'actuacions municipals vers tot allò que és de vital interès per a garantir la veritable inclusió i autonomia personal del col·lectiu.

Actualment hi ha les següents comissions:
  • Comissió d'Informació i Comunicació
  • Comissió de Transport
  • Comissió d'Urbanisme
  • Comissió de Llei de l'Autonomia Personal i Llei de Serveis Socials
  • Comissió d'Habitatge i Domòtica
 + Informació a:
       www.bcn.es/imd/