30 mar. 2011

Motiu número 3

Perquè només si ens votes podràs utilitzar el transport públic amb total garantia i, sempre que sigui possible, de forma normalitzada.

- Defensarem un model de transport públic que garanteixi l’autonomia de la persona usuària.
- Treballarem per la millora de l’accessibilitat del transport.
- Farem seguiment del manteniment de l’accessibilitat en el transport (rampes autobusos, ascensors, parades de bus...)
- Ampliarem el Servei de Transport Porta a Porta a tota l’Àrea Metropolitana.
- Treballarem per un model de gestió del porta a porta de qualitat i que doni resposta a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

No hay comentarios:

Publicar un comentario