13 mar. 2011

Carta al lector

El senyor Manel Martínez, seguidor d’aquest bloc, ens fa arribar la carta al lector publicada al diari Ara el passat dia 3 de març.


Compartim el parer del senyor Lluís Ventosa de Cabanyes pel que fa a l’excessiva demora en la tramitació de determinats ajuts i reconeixements. Des del propi reconeixement del grau de discapacitat i la conseqüent emissió del certificat que ho acredita (això és competència de l’ICASS) a altres tràmits, ja de competència municipal, com pot ser el de l’emissió de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució, al que fa referència l’escrit.

També compten amb demores excessives al nostre entendre altres tràmits de competència municipal com poden ser el d’obtenció de la targeta blanca que acredita per poder utilitzar el servei públic de transport especial ‘porta a porta’, o el servei de teleassistència, entre d’altres.

Entenem que es tracta de drets que cobreixen necessitats que no entenen de demores administratives, i per tant, des de la Candidatura d’ECOM exigirem que es redueixin a terminis raonables.

Només una cosa volem puntualitzar des d’aquest bloc: la cura en el llenguatge que utilitzem per adreçar-nos al col•lectiu de persones amb discapacitat és imprescindible. Parlar ‘d’invàlids’ al segle XXI fa mal als ulls. Demanem a les persones i molt especialment als mitjans de comunicació que corregeixin l’estil i eradiquin del vocabulari paraules que ara com ara són ofensives, ja que denoten termes negatius, erronis i totalment inadequats.

Cap persona amb discapacitat és invàlida o minusvàlida, o en tot cas, no ho és en major mesura que cap altra que no tingui una discapacitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario