1 abr. 2011

Motiu número 5

Perquè només si ens votes el dret a l’habitatge treballat de forma que cobreixi les necessitats de cada persona d’acord amb la seva realitat.

- Farem seguiment del Pla d’Habitatge de Barcelona en els aspectes que més afecten a les persones amb discapacitat.
- Potenciarem la implantació d’habitatges per a la vida independent amb serveis comuns que assegurin portar a terme el projecte de vida que la persona amb discapacitat decideixi.

No hay comentarios:

Publicar un comentario